Svenskt skolfoto genom tiderna

Skolfoton är en del av svensk kultur och tradition. De flesta av oss har någon gång i livet tagit del av en fotografering på skolan, och tittat tillbaka på dessa bilder med blandade känslor. Men hur har skolfotograferingen egentligen utvecklats genom åren? På denna sida tar vi en resa tillbaka i tiden och ser hur svenskt skolfoto har förändrats genom decennierna.

Skolfotograferingens historia går tillbaka till slutet av 1800-talet. Då var det vanligt att man tog klassfoton som en dokumentation av skolan och dess elever. Fotograferingarna sköttes av professionella fotografer, och de var särskilt vanliga på de högre skolorna.

Under 1900-talets första årtionden blev skolfotografering alltmer vanligt, men det var först på 1930-talet som den moderna formen av skolfoto började utvecklas. Då började man ta individuella porträttfoton av eleverna, och fotograferna började använda sig av en speciell bakgrund och en skollogotyp.

Under 1940- och 50-talen blev skolfotografering alltmer standardiserat. Fotograferna använde sig av ett fast schema, där de tog ett antal bilder av varje elev i olika positioner och uttryck. Fotona var ofta små, och placerades i album tillsammans med alla andra elevernas bilder. Det var inte förrän senare som man började sälja fotona till elevernas föräldrar som enskilda porträtt.

Under 1960- och 70-talen började man ta bilder i färg, och skolfotograferna började använda sig av mer avancerad teknik för att kunna ta bättre bilder. Även bakgrunden blev alltmer varierad, och man började även använda sig av externa fotografer, istället för att anställa en fotograf på skolan.

På 1980-talet blev det vanligt att skolfotograferna använde sig av mer kreativa lösningar, och man började ta gruppfoton och bilder av eleverna i olika aktiviteter. Bakgrunden var inte längre standardiserad, utan kunde variera från klass till klass. Under 1990-talet började man också att erbjuda olika produkter, som muggar och t-shirts med elevens porträtt på.

Idag har skolfotograferingen utvecklats ännu mer, och man kan få fotoböcker, posters och andra produkter med elevens porträtt på. Bakgrunden och uttrycken har blivit alltmer varierade, och man kan välja olika stilar och teman. Fotograferna har också börjat använda sig av digital teknik, vilket har gjort det möjligt att ta och redigera bilder på ett helt annat sätt än tidigare.

Under senare år har skolfotot i Sverige gått igenom förändringar, och det finns numera flera olika företag som specialiserar sig på skolfotografering. Digitala bilder har också blivit allt vanligare, och många föräldrar har möjlighet att välja och köpa bilder direkt online.

Trots förändringarna är skolfotot fortfarande en viktig tradition i Sverige, och många ser fram emot fotosessionerna som en del av skolåret. Både elever och lärare får ett minne för livet, och det är alltid roligt att se tillbaka på bilder från förr. Oavsett om det är ett klassiskt svartvitt fotografi från 1920-talet eller en färgglad bild tagen med en digital kamera, är skolfotot en viktig del av svensk skoltradition.