Förskolefoto

Förskolefoto är barnens första skolfotografering och sker innan den egentliga skoltiden börjat. Alla förskolebarn är olika och det krävs en kunnig fotograf för att få barnen att lyssna och känna sig bekväma; dels framför en okänd människa, dels framför kameran. För att förskolefotograferingen ska bli ett roligt minne för barnen är det därför viktigt att förskolefotografen har kunskap och erfarenhet av barn i förskoleåldern.

Förskolefotograferingen ska vara roligt för barnen

När ett förskolefoto ska tas i en förskolegrupp är målet att barnen ska uppfatta fotograferingen som någonting roligt, det är då bilderna blir som bäst. För en lekman är det svårt att fånga ett barns uppmärksamhet och att fånga 20 barns uppmärksamhet är desto svårare! Våra fotografer är duktiga på detta och använder sig av kreativa och innovativa metoder. Den gula och pipande ankan på axeln fungerar inte på alla förskolebarn, så vi kräver lite mer fantasi än så av våra fotografer!

Förskolefoto

Svenskt Skolfoto gör förskolefotografering till någonting enkelt, smidigt och effektivt. I samband med fotograferingen delas ett informationsbrev ut. Där står all information om fotograferingen och de produkter som kan beställas. Brevet innehåller dessutom en personlig bildkod. Det gör det möjligt för föräldrarna att logga in på Svenskt Skolfotos hemsida och där se bilderna och beställa dem via nätet.