Etiska Regler

Svenskt Skolfoto AB har i sin verksamhet fastlagt följande etiska regler.

  • Öl, vin och sprit samt förpackningar härför får inte förekomma på bild.
  • Rökverk, även otänd cigarett etc, får inte förekomma på bild.
  • Narkotiska preparat eller andra droger eller tillhörande attribut får inte förekomma på bild.
  • Vapen eller tillhygge eller annat våldsinslag får inte förekomma på bild.
  • Omotiverad nakenhet, obscen gest eller bild,eller annat som kan upplevas som stötande får inte förekomma på bild.
  • Banderoll, skylt, kläder eller annat attribut med rasistisk eller diskriminerande innebörd får inte förekomma på bild.
  • Skyltar eller teckningar med hänsyftning till person eller åsikt, som kan innehålla dolda budskap och därför upplevas som kränkande, får ej förekomma på bild.
  • Organisationer och föreningar som vill fotograferas skall vara etablerade på skolan samt finnas schemalagda för fotografering.
  • Svenskt Skolfoto förbehåller sig rätten att samråda med skolledningen om tveksamhet uppstår rörande bilds medverkan i skolkatalog.
  • Svenskt Skolfoto förbehåller sig rätten att undanta tveksam bild från tryckning eller kopiering.