PUL (Personuppgiftslagen)

Svenskt Skolfoto är medlem i SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) och följer den överenskommelse som träffats med Datainspektionen om behandling av personuppgifter i skolfotoverksamhet.

Vad menas med personuppgifter?
Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person.

Vad används personuppgifterna till?

  • Informera om skolfotograferingen
  • Erbjuda skolfotoprodukter
  • Producera skolfotoprodukter samt arbetsmaterial till skolan

Vilka personuppgifter får Svenskt Skolfoto samla in?

  • Namnuppgifter på elev och målsman, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt klass och skola
  • Personnummer (om skolan använder det)

Personuppgifter lämnas inte ut till annan än skolan och skolans elever. Målsman och elev har rätt att, efter skriftlig begäran, kostnadsfritt ta del av vilka uppgifter som behandlas och varifrån de hämtats samt att rätta till eller ta bort felaktiga uppgifter. För mer information om PUL, välkommen att kontakta Anders Dahlgren via telefonnr. 0155 -29 20 32.

GDPR 25 maj 2018

GDPR är en ny förordning som gäller inom hela EU från och med den 25 maj 2018, som innebär ökade krav gällande säkerhet vid personuppgiftsbehandling. Den ersätter den tidigare personuppgiftslagen, PUL. ​För skolor och kommuner innebär det högre krav på personuppgiftshanteringen i alla led och de bör därför försäkra sig om att underleverantörer och samarbetspartners är väl insatta i, och har system för att uppfylla, de nya reglerna. Läs mer här: http://www.skolfoto.org/gdpr.html