Vad är okej på skolfoto?

Det är många som kan tycka något om vad som är ok i skolkatalogen. Man kan se det ur elevens, skolans, föräldrars eller Svenskt Skolfotos perspektiv. Exempelvis vill många högstadieelever spexa till det på sina bilder, vilket kan variera från roliga och underhållande utklädnader till stötande och några näst intill olagliga.

Spex i katalogen?

Vi har kommit fram till att om man gör de vanliga höstkatalogerna fria från spex så blir fler nöjda. Men eftersom många niondeklasser vill göra något speciellt sista året har vi tagit fram en egen spexkatalog som endast är till för spexande elever. Den här har blivit mycket populär tack vare en ny fräck layout och engagerade elever och när alla spexar så blir tävlingen klasser emellan viktig och det ligger stor prestige i att ta hem ”bästa klassbild”.

Etiska regler

Våra fotografer är utbildade att hitta balansen mellan vad som är ok och inte. För att göra gränserna så tydliga som möjligt har vi tagit fram ett dokument som vi kallar vår etiska plattform. Här står tydligt vad Svenskt Skolfoto står för och accepterar. Våra etiska regler hittar du här.

Vi rekommenderar alla att läsa den för att förstå varför vi ibland säger nej till vissa idéer som eleverna kommer med. Denna plattform täcker inte allt, men är en bit på vägen. Resten måste vi ha hjälp av elever, lärare och föräldrar med att dra gränser.