Historik

1951

Svenskt Skolfoto bildas av Torsten Dahlgren. Företaget är därmed Sveriges äldsta skolfotoföretag. Företaget hade sitt säte i Malmö och produktionen bestod av manuellt framtagna svart/vita porträtt- och gruppbilder. Torstens vision var att föra fototraditionen vidare i familjen efter sin pappa och han ville skapa minnen för livet.

1965

Svenskt Skolfoto investerade i Kodaks Package Printer. Därmed hade den moderna skolfotoindustrin kommit till Sverige. Nu kunde man från ett negativ kopiera kartor med bilder i olika storlek. Dessutom i färg!

1977

Torsten Dahlgren gick i pension och sonen Göran blev ny vd. Svenskt Skolfoto flyttar sitt huvudkontor till Stockholm.

1982

Svenskt Skolfoto inför ”hemskicket”. I stället för att skicka alla bilder och tillståndslappar till skolan för utdelning skickas varje familjs beställning direkt hem.

1990

Företaget flyttar till Nyköping. Samma år bildas SER, Sveriges Elevfotografers Riksförbund på initiativ av Göran Dahlgren.

1996

Svenskt Skolfoto levererar sitt första digitala arbetsmaterial till skolorna.

1998

Svenskt Skolfoto blir AAA-ratat för första gången.

2001

Den 6 februari firar Svenskt Skolfoto 50 år i branschen med buller och bång.

2003

De sista filmrullarna ställs in i företagets lilla museum och därmed är den digitala eran inledd.

2009

Svenskt Skolfoto slås samman med Östsvenska Foto

2011

Den 6 februari firar Svenskt Skolfoto 60 år i branschen. Fortfarande brinner vi för att skapa värdefulla minnen för livet till våra kunder. Samtidigt görs stora satsningar på att ta skolfotograferingen in i nästa generation. Företaget känner också stolthet över sin miljösatsning och arbetar för att minska vår miljöpåverkan till ett minimum. Delaktig och drivande i branschen är Svenskt Skolfoto ett ansvarstagande företag som vill ge sina kunder högsta möjliga service.