Vi stödjer

Barnen är det viktigaste som finns. Vi önskar alla barn en trygg och glädjefylld uppväxt. För att kunna bidra till det har vi valt att stödja ett antal organisationer och skänker även extra bidrag till utvalda organisationer kring jul och sommar.


​FTS Företag tillsammans mot Sexövergrepp på Barn – Säkra varje Unge förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. för att öka informationen hos de som arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn och självklart för de barn och ungdomar som någonsin blivit sexuellt utyttjad, eller känner sig kränkt på något vis.
www.foretagtillsammans.se


Missing People Sweden är en ideel förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arragera skallgångar när personer försvinner spårlöst.
www.missingpeople.se

 

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd(AST) och Tourettes syndrom.
http://attention.se/

 


Noll Tolerans mot Mobbning grundades 2004 för att motverka mobbning och kränkande behandling. ”Vår idé är att förse alla skolor i Sverige med kostnadsfritt material. Mobbningsfrågan är alldeles för viktig för att den ska bortprioriteras på grund av skolors dåliga ekonomi.” 
http://nolltolerans.org/