PUL (Personuppgiftslagen)

PUL (Personuppgiftslagen)

Svenskt Skolfoto är medlem i SER (Sveriges Elevfotografers Riksförbund) och följer den överenskommelse som träffats med Datainspektionen om behandling av personuppgifter i skolfotoverksamhet.

Vad menas med personuppgifter?
Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande person.

Vad används personuppgifterna till?

  • Informera om skolfotograferingen
  • Erbjuda skolfotoprodukter
  • Producera skolfotoprodukter samt arbetsmaterial till skolan

Vilka personuppgifter får Svenskt Skolfoto samla in?

  • Namnuppgifter på elev och målsman, adressuppgifter, telefonnummer, e-postadress samt klass och skola
  • Personnummer (om skolan använder det)

Personuppgifter lämnas inte ut till annan än skolan och skolans elever. Målsman och elev har rätt att, efter skriftlig begäran, kostnadsfritt ta del av vilka uppgifter som behandlas och varifrån de hämtats samt att rätta till eller ta bort felaktiga uppgifter. För mer information om PUL, välkommen att kontakta Anders Dahlgren via telefonnr. 0155 -29 20 32.