Skyddad elev

skyddad ID, skyddad elev

Skyddad identitet vid skolfotografering.

Det finns ca 15.000 personer I Sverige som har ”sekretessmarkering” eller skyddad personuppgift. Det är alltid så att personerna själva helt och fullt avgör om de vill vara öppna med sina personuppgifter eller inte i olika situationer. En förälder kan anse att barnet ska vara med på skolfotot och stå med sitt rätta namn i katalogen och även vara med i de olika former av arkiv och registermaterial som skolan har. En annan förälder anser tvärtom att barnet inte alls får förekomma i arkivmaterialet och inte alls vara med vid fototillfället.

Det finns också varianter där föräldern anser att barnet ska vara med i katalogen men inte i det digitala arkivet eller tvärtom. Om föräldern vill att barnet ska vara med på bild i skolkatalogen men uppge ett helt annat namn bör föräldern upplysas om att katalogen då kommer att innehålla en uppenbar felaktighet som andra kommer att se och reagera på. Det kanske kan skapa mer uppståndelse kring just det barnets identitet än vad som varit avsikten.

Sammantaget gäller att det är föräldern som bestämmer och det är förälderns skyldighet att underrätta skolan om dessa önskemål. Då kan skolan informera sin personal och exempelvis en skolfotograf om vilket tillvägagångssätt som är det rätta i respektive fall.

Inför skolfotograferingen

Om du är lärare och har elev med skyddad identitet tar du reda på vad föräldern vill. Det kan finnas uppgift om detta hos skolans ledning. Närvara helst vid fototillfället och informera fotografen direkt. Annars skriv en lapp med en kort instruktion till fotografen eller mejla Svenskt Skolfoto och lämna informationen där i god tid före fotodagen. Du kan också be föräldern att själv mejla till oss på kundservice@svensktskolfoto.se

Svenskt Skolfoto AB