Bildvisaren

Bilderna finns tillgängliga i Bildvisaren inom några dagar efter fotograferingen. Givetvis lösenordsskyddade på en säker serveruppkoppling. Skolan får ett lösenord, användarnamn och en länk till en inloggning dit bilderna kan hämtas. Färdiga att använda och sparas i skolans arkiv!

Eleverna är namnsatta och grupperade klassvis. Även personalen finns med i en egen mapp, liksom föreningsgruppbilder, gruppbilder på elevråd med flera, om så finnes.

Vad är nyttan med Bildvisaren?

Bildvisaren är ett kraftfullt digitalt verktyg för skolpersonal. Det är enkelt att:

  • Skriva ut klasslistor. Vikarier kan snabbt ta fram en klasslista vid behov.
  • Skapa grupplistor för exempelvis skol-idrottsföreningar och elevråd.
  • Skapa egna ID-kort. Här finns snygga bakgrunder och en id-kortshanterare med möjligheter att skapa egna mallar.

Bildvisaren är en egenutvecklad produkt som vi värdesätter mycket högt. Kontakta en av våra säljare för en utförlig demonstration/instruktion.

Bildvisaren är även tillgänglig i våra appar för smartphones och surfplattor. På så vis kan alla lärare enkelt få tillgång till porträttarkivet och kunna arbeta med det på ett effektivt sätt. Säkerheten är lika hög som vid inloggning via dator.