Skolkatalog

En skolkatalog kan vara tryckt i färg eller svartvitt beroende på vilket val som skolan har gjort. Det är skolan tillsammans med Svenskt Skolfoto som bestämmer hur skolkatalogen / gruppbildskatalogen ska utformas. Kanske vill ni ha med informationssidor om skolans profil. Vi gör katalogen så som ni vill ha den!

Skolan kan göra sin egen framsida!

Ibland kan omslaget vara foton på skolan och elever som leker på rasterna. Skolan vill kanske utlysa en teckningstävling / framsidetävling för eleverna, där vinnande bidrag skall pryda katalogomslaget.

Gruppbildskatalogens innehåll

En gruppbildskatalog brukar organiseras efter årskullar och klasser. De yngsta presenteras först och sedan följer de äldre årskullarna. I slutet av gruppbildskatalogen brukar lärare, rektorer och administratörer för skolan finnas presenterade på olika gruppbilder. Ofta finns alla skolans arbetslag och personal presenterade i katalogen.

Gruppbildskatalog / Skolkatalog

Katalogen är vår mest efterfrågade produkt bland elever på skolor runt om i landet. I den samlas samtliga klasser (från en eller flera skolor). För att hålla koll på kompisar, parallellklasser, syskon, lärare och namn är katalogen ett alldeles utmärkt hjälpmedel. Dessutom är gruppbildskatalogerna roliga att spara för framtiden, och titta tillbaka på för att minnas skoltiden. Det är roligt för både elever, lärare och föräldrar att följa utvecklingen genom katalogerna. Många sparar sina skolkataloger livet ut!