Vi stödjer

Företag tillsammans mot Sexövergrepp på Barn - Säkra varje Unge
FTS Företag tillsammans mot Sexövergrepp på Barn – Säkra varje Unge förser skolor med helt gratis seminarier, föreläsningar och utbildningsmaterial. för att öka informationen hos de som arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn och självklart för de barn och ungdomar som någonsin blivit sexuellt utyttjad, eller känner sig kränkt på något vis.
 www.foretagtillsammans.se
Missing People Missing People Sweden är en ideel förening som publicerar efterlysningar och hjälper polis och anhöriga med att arragera skallgångar när personer försvinner spårlöst.
 www.missingpeople.se
Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd(AST) och Tourettes syndrom.
www.attention-riks.se